سه شنبه ٠٥ مرداد ١٤٠٠
مقام معظم رهبري دام عزه : علوم انساني هواي تنفسي مجموعه‌هاي نخبه کشور است که هدايت جامعه را بر عهده دارند بنابراين آلوده يا پاک بودن اين هواي تنفسي بسيار تعيين کننده است -- علوم انساني روح دانش است. حقيقتاً همه‌ي دانشها، همه‌ي تحرکات برتر در يک جامعه، مثل يک کالبد است که روح آن، علوم انساني است

مجلات علمی

لينک مرتبط

گالري تصاوير

مجتمع از نگاه آمار

1155303

تعداد کل بازديدکنندگان

1

تعداد بازدیدکنندگان آنلاین

48

تعداد بازدیدکنندگان امروز

634930

تعداد بازدیدکنندگان این صفحه